HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A www.piknikprogram.hu honlapot (a továbbiakban: "Honlap") a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszáma: 01-17-000552, képviseli: Dr. Francesco Banchi, Tóth Andrea és Móri-Nagy Zoltán) (a továbbiakban: "Társaság") üzemelteti.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Használati Feltételeket, amelyek a Honlap minden látogatójára irányadók. A Honlap betöltésével, arra történő belépéssel és annak használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Használati Feltételek és annak az Ön látogatása idején mindenkor hatályos módosításai Önre nézve kötelezők és vállalja azok betartását. Amennyiben nem ért egyet a Használati Feltételekkel, kérjük, ne használja a honlapot. A Társaság a jelen Használati Feltételeket bármikor, az Ön kifejezett tájékoztatása nélkül is módosíthatja azok szövegének frissítése révén, és mert az ilyen módosítások is kötik Önt, ezért javasoljuk Önnek a Használati Feltételek időről időre történő ismételt ellenőrzését.

A Honlap használata során megvalósított személyes adatkezelésre a www.piknikprogram.hu/adatvedelmi-szabalyzat címen elérhető Adatkezelési Szabályzat is irányadó, melyet kérjük, hogy szintén figyelmesen olvasson el.

Szerzői jogok

1. Felhasználás

Ezen honlap tartalma a Boehringer Ingelheim cégcsoport tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapon található dokumentumok (pl. sajtóközlemények, adatbázisok, FAQ) szabadon felhasználhatóak, amennyiben (1) minden másolaton szerepel a szerzői jogi figyelmeztetés, valamint jelen engedélyt is feltüntetik; (2) a honlapról származó dokumentumok kizárólag információs, média és nem-kereskedelmi, valamint személyes célú használata biztosított, a dokumentumokat pedig nem másolják át és nem teszik közzé számítógépes vagy hagyományos kereskedelmi médiumok felületén, nagy nyilvánosság részére nem közvetítik azokat; (3) a dokumentumokat nem módosítják, és azokat semmilyen formában nem dolgozzák át.

A dokumentumok bármilyen más célú felhasználása szigorúan tilos és polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A jogszabályok megsértői ellen eljárás indul.

A fenti engedély nem vonatkozik a boehringer-ingelheim.com webhely, illetve semmilyen más, a Boehringer Ingelheim csoport valamelyik másik tagvállalata által birtokolt, üzemeltetett, bérelt vagy ellenőrzött honlap megjelenésére és elrendezésére. Ezeknek a honlapoknak az elemeit szerzői, márkanév, tisztességtelen verseny elleni és egyéb jog védi, ezért sem részben, sem egészben nem másolhatók vagy imitálhatók. A Boehringer Ingelheim webhelyén található egyetlen kereskedelmi név, márkanév, embléma, grafika, hang vagy kép sem másolható, illetve továbbítható az adott jogokat birtokló Boehringer Ingelheim cég kifejezett előzetes jóváhagyása nélkül.

2. Jognyilatkozat

Minden erőfeszítést megtettünk, hogy a honlapon helytálló és friss információkat tegyünk közzé. Azonban a Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói nem garantálják a dokumentumokban foglalt információk és a hozzájuk tartozó képi elemek bármilyen célra való megfelelőségét. Minden dokumentumot és képi elemet erre vonatkozó felelősség nélkül közlünk. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói ezennel minden garanciát és feltételt elutasítanak ezzel az információval kapcsolatban, beleértve a forgalmazásra, felhasználhatóságra, névre és tiszteletben tartásra vonatkozó garanciákat és feltételeket. Mindenfajta hozzáférés és az adatok használata, valamint azok tartalma a felhasználó felelőssége. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé közvetlen vagy közvetett károkozásért, vagy adat-, profit- és használati lehetőség elvesztéséből eredő kárért, függetlenül attól, hogy ez a szerződési pontokat betartva, gondatlanságból, vagy más jogtalan cselekedet eredményeként, a honlapon található információk használatával vagy továbbadásával következett be.

A gyógyszerészeti termékekről szóló dokumentumok használata nem helyettesíti az orvossal vagy más egészségügyi dolgozóval való konzultációt. Ha valamilyen egészségi problémával kapcsolatban felvilágosításra van szüksége, forduljon orvosához!

A szerveren található dokumentumok és képi elemek szakmai pontatlanságokat vagy elírásokat tartalmazhatnak. Az itt található információkat rendszeresen módosítjuk. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói az itt található termékekkel vagy programokkal kapcsolatban bármikor végezhetnek fejlesztéseket vagy változtatásokat.

A honlapon található szoftverekre, dokumentumokra és szolgáltatásokra vonatkozó figyelmeztetések

A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé közvetlen vagy közvetett károkozásért, vagy adat-, profit- és használati lehetőség elvesztéséből eredő kárért, függetlenül attól, hogy ez a szerződési pontokat betartva, gondatlanságból vagy más jogtalan cselekedet eredményeként, a honlapon található szoftverek, dokumentumok használatával vagy továbbadásával, szolgáltatások vagy információk megfelelő vagy elégtelen biztosításával következett be.

Más honlapokra mutató hivatkozások

Az itt található linkekre kattintva elhagyhatja a Boehringer Ingelheim honlapját. A hivatkozott honlapok nem tartoznak a Boehringer Ingelheim cégcsoport fennhatósága alá, a cégcsoport nem vállal felelősséget a hivatkozott oldalak tartalmáért, a rajtuk található linkekért, vagy a honlapokon végzett változtatásokért. A Boehringer Ingelheim cégcsoport nem vállal felelősséget a hivatkozott honlapok tartalmáért. Ezeket a linkeket kizárólag a honlap használatának megkönnyítéséért adjuk meg, azok megadása nem jelenti a Boehringer Ingelheim csoport támogatását.

Szerzői jogi figyelmeztetés

Copyright © 2018 Boehringer Ingelheim GmbH, Németország. Minden jog fenntartva!

Márkajelzésekkel kapcsolatos figyelmeztetés

A Boehringer Ingelheim megjelölés, továbbá a Boehringer Ingelheim termékeinek itt használt márkanevei – bármilyen betűtípussal írva, a ® jel használatával és e nélkül is – a Boehringer Ingelheim cégcsoport tagjainak márkajelzései. A cégek és termékek itt használt neve az adott név tulajdonosának márkajelzése lehet. Ezen márkajelzések, a Boehringer Ingelheim név és a logó engedély nélküli, vagy a megadott engedély feltételeitől eltérő használata szigorúan tilos és törvénybe ütköző.

Az itt megemlített termékek minden országban más-más márkanévvel, címkével, csomagolással és minőséggel rendelkezhetnek. Amennyiben felvilágosításra van szüksége, forduljon helyi képviselőnkhöz!

Kérdések és visszajelzések

A honlapon keresztül a Boehringer Ingelheim részére küldött kérdéseiben kérjük tartózkodjon a személyes egészségügyi helyzetére vagy a receptre kapható termékekre vonatkozó kérdésektől – ezirányú kérdéseit egészségügyben dolgozó orvosoknak tegye fel. A dokumentumok tartalmával kapcsolatos kérdések és válaszok tartalma nem minősül bizalmasnak; a Boehringer Ingelheim cégcsoport semmilyen kötelezettséggel sem rendelkezik a válaszokkal kapcsolatban, azokat mások számára szabadon használhatja, nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti.

A honlap használatáról feljegyzés készülhet. A Boehringer Ingelheim cégcsoport ezt az információt statisztikai célokra használhatja, amivel a honlap működését és az általa nyújtott szolgáltatás minőségét javíthatja. Kérjük, amennyiben nem fogadja el a szabályzatot, ne használja a honlapot.

A mások részére meg nem adott jogokat fenntartjuk magunknak.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Boehringer Ingelheim nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának jellege, köre és célja a felhasználó webhelyen tett látogatása során végrehajtott tevékenységétől függ. A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása ugyanakkor minden esetben kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

A személyes adatai kezeléséről szóló részletes adatvédelmi szabályzatunkat itt tekintheti meg: http://www.piknikprogram.hu/adatvedelmi-szabalyzat

Webnaplózás

A webhely használata során bizonyos adatok, így a böngészője által továbbított információk (IP-cím, sütik, a hivatkozó weboldal, dátum és időpont, a megtekintett tartalom) elmentésre kerülnek. Arra használjuk ezeket, hogy Önnek lehetővé tegyük a honlapunk használatát és szükség esetén áttekintsük és érvényesítsük a magunk és harmadik fél jogait, ha a jogszabályi előírások vagy felhasználási feltételeink, illetve harmadik fél jogainak megsértésére került volna sor. Az eljárás jogi alapja a GDPR 6. cikkének (1) f) pontja.

A Boehringer Ingelheim emellett az ilyen információkat anonimizált formában szükség szerint felhasználja a webhely továbbfejlesztésére is. Ezzel kapcsolatban további információt talál a „Sütik” c. részben.

Adatok továbbítása külső feleknek

Ön az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok a Boehringer Ingelheim cégcsoport tagjai számára megismerhetővé váljanak a jelen szabályzatban meghatározottak szerint. A Boehringer Ingelheim kizárólag abban az esetben továbbít személyes adatokat a cégcsoporton kívüli külső felek felé, ha ezt Ön kifejezetten engedélyezte, ha erre szükség van az Ön által használni kívánt szolgáltatások biztosításához, vagy ha az ilyen adattovábbítás a vonatkozó jogszabályok alapján jogszerű. Minden esetben gondoskodunk az Ön jogos érdekeinek tiszteletben tartásáról. A Boehringer Ingelheim megfelelő védelmet biztosít az Európai Unión kívülre továbbított személyes adatok számára, függetlenül attól, hogy azok feldolgozását a Boehringer Ingelheim cégcsoport egyéb tagjai vagy külső felek végzik.

Személyes adatokat harmadik féllel az alábbiak szerint oszthatunk meg:

1. Szabályozó hatóságokkal szembeni bejelentési kötelezettség és jogérvényesítés

Miután gyógyszeripari vállalat vagyunk, meghatározott és különleges szabályok vonatkoznak ránk, amilyen például a gyógyszerek mellékhatásainak engedélyezés utáni figyelése (farmakovigilancia). Ezek között vannak olyanok, amelyek megkövetelik tőlünk, hogy az Önök által beküldött jelentéseket az egész világon haladéktalanul továbbítsuk a szabályozó hatóságokhoz és más hatóságokhoz (adott esetben az Európai Uniótól eltérő adatvédelmi szinttel rendelkező országokba is). A hatóságoknak csak akkor adunk ki személyes adatokat, ha jogszabály kötelez rá.

Saját és harmadik felek jogainak védelme érdekében jogbirtokosok, tanácsadók, hatóságok számára is adhatunk át a jogszabályi előírások betartása mellett adatokat.

2. Szolgáltatók, alvállalkozók

A személyes adatok jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett módon való kezelése érdekében külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Ezen szolgáltatók az adatokat a tőlünk kapott utasítások alapján számunkra, és a felügyeletünk mellett kezelik az adatvédelmi nyilatkozatban írottak szerint.

Ezen szolgáltatók egyike például za Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 River-walk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország, amely adat- és egyéb webanalitikai szolgáltatásokat nyújt.

3. Boehringer Ingelheim cégcsoportbeli tagvállalatok

Nemzetközi vállalatcsoport lévén, más Boehringer Ingelheim vállalatokat is bevonunk adatkezelési folyamatainkba. Ezek a csoportba tartozó vállalatok kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból kezelik az adatokat.

4. Adatok átadása az Európai Unión kívüli fogadó félnek

A szolgáltatók és a Boehringer Ingelheim vállalatok egy része az adatokat az Európai Unión kívül dolgozza fel. Ilyen esetekben biztosítjuk az adatvédelem olyan szintjét, amely megfelel az európai törvényeknek (rendszerint az EU szabványnak megfelelő, az Európai Bizottság által publikált szerződéses kikötések révén).

Adatok törlése

A Boehringer Ingelheim olyan időtartamra tartja meg az adatait, amire azok kezeléséhez minimálisan szükség van, ami rendszerint az Ön által kért szolgáltatás nyújtása.

Ha személyes adatait érdekek kiegyenlítésére használjuk, kifogásolhatja adatainak felhasználását. Ilyen esetekben adatait a továbbiakban nem használjuk, kivéve, ha a mi érdekünk az erősebb. Adatainak felhasználását bármikor, minden további megfontolás nélkül ellenezheti, ha azokat közvetlen marketing célokra, pl. reklámanyagok küldésére használjuk (mely csak az Ön hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján lehetséges).

Információkérés, a jóváhagyás visszavonása

Kérésre írásban vagy elektronikus úton tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Boehringer Ingelheim Önnel kapcsolatban milyen adatokat tárol, és érdemben foglalkozunk minden olyan kéréssel, amely az adatok törlésére, javítására vagy letiltására vonatkozik. Ilyen irányú kérését kérjük, a következő címre küldje:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Email: dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha visszavonná hozzájárulását személyes adatai gyűjtéséhez/feldolgozásához. Hozzájárulását levélben vagy e-mailen bármikor visszavonhatja a fenti címeken.

Sütik

Ez a webhely sütiket és hasonló technológiákat használ, például pixel jelzéseket, látogatás követőket, áttetsző GIF képeket (a továbbiakban „sütik"). Ezeket technikai okokból alkalmazzuk, például, hogy a felhasználói munkamenetet folytatni lehessen következő bejelentkezéskor, amikor az előző munkamenetben inaktivitás miatt kidobta a felhasználót a rendszer. Ezeket a sütiket nem használjuk a honlap használatának elemzésére. Az eljárás jogi alapja a GDPR 6. cikkének (1) f) pontja.

A süti olyan kisméretű szövegfájl, amely letöltődik a berendezésre, amikor a felhasználó hozzáfér az adott webhelyhez. Ha nem kíván sütiket a számítógépén vagy egyéb berendezésén, letilthatja őket a böngészője beállításaiban. Ez azonban hátrányosan érintheti a webhely használhatóságát és funkcióit.

A jelen webhely a következő típusú sütiket és látogatás követő technológiákat alkalmazza:

1. Technikai sütik

A technikai sütik alkalmazására olyan „technikai” okokból van szükség, mint pl. a felhasználó bejelentkezése. Az ilyen sütiket nem használjuk fel a webhelyen végzett tevékenység elemzésére.

2. Analitika

Ezeknek a technológiáknak a segítségével elemezzük a webhely használatát annak érdekében, hogy további fejlesztéseket hajthassunk végre:

Oldal látogatottság mérő program

Az oldalak látogatottságát olyan módon mérjük, amely alapján az egyének nem beazonosíthatók.